השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

1 – Hey Joe (Live Stockholm 05.09.1967)
2 – Burning of The Midnight Lamp (Live Stockholm 05.09.1967)
3 – The Wind Cries Mary (Live Stockholm 05.09.1967)
4 – Killin’ Floor (Live Paris 29.01.1968)
5 – Little Wing (Live Paris 29.01.1968)
6 – Fire (Live San Diego 24.05.1969)
7 – Purple Haze (Live San Diego 24.05.1969)
8 – Spanish Castle Magic-Sunshine of Your Love (Live San Diego 24.05.1969)
9 – Foxy Lady (Live Atlanta 04.07.1970)
10 – Stone Free (Live Atlanta 04.07.1970)
11 – Star Spangled Banner (Live Atlanta 04.07.1970)
12 – Straight Ahead (Live Atlanta 04.07.1970)
13 – Voodoo Child (Slight Return) (Live Atlanta 04.07.1970)

סן פטרוק 124 – שמגר בר חמא 29/11/2022