השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Immortal – Antractica
Primordial – To Hell or The Hangman
Ketoret – Ivy
Falloch – We Gather Dust
Saor – The Awakening
Negura Bunget – Cunoasterea Tacuta
Agalloch – …And the Great Cold Death of the Earth
Behemoth – O Father O Satan O Sun!

סן פטרוק 98 – ירון שפונד 02/08/2022