השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Death – Evil Dead
Death – Leprosy
Death – The Philosopher
Death – 1000 Eyes
Death – Spiritual Healing
Death – Together as One
Death – Zombie Ritual
Death – Pull The Plug
Death – Lack of Comprehension
Death – Story To Tell
Death – Crystal Mountain
Control Denied – Breaking The Broken

סן פטרוק 68 – ירון שפונד 21/12/2021