השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Baroness – The Sweetest Curse
The Great Machine – Love
Love Yor Witch – The Red Eyed Prince
Sleep – Dragonaut
Acid Mammoth – Them!
Bongzilla – Amerijuanican
Dopelord – The Navigator
Crowbar – The Lasting Dose
Worship – Many Masters
Unearthly Trance – Famine
Indian – Directional

סן פטרוק 77 – ירון שפונד 22/02/2022