השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Yidcore – They Tried to Kill Us, They Failed, Lets Eat
Floggin Molly – Seven Deadly Sins
Twisted Sister – Stay Hungry
Metallica – The Unforgiven
King Diamond – The Invisible Guests
Madness – Our House
Iron Maiden – Stratego
System of a Down – Sugar
Kreator – Extreme Aggression 
לאה לופטין – דם הגשם
Slayer – Raining Blood
שאול צ'ירלין – סוכר
Mayhem – Freezing Moon
Mortician – Zombie Apocalypse
שלווה ברטי – הוריקן

סן פטרוק 58 – ירון שפונד 22/09/2021