השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Side – Rotten Leaves
גבע אסקוב – Once in a Lifetime
עבודות עפר – מעל עמק הזוהר
ברוסי – מטב הלהיטים
האצולה – אצולת הכאב
שלו גולי – Love-Song
ניצן מויסה – גם וגם
Plastic Soup – Singing Lalalala
לא דובים – כל ההומואים
RAN – Just Like That
טייטו אלבה – מטיושקה
Tombstone Radio – Home
The Killing Joke – Science/fiction
Bish Bash – Do What Daddy Says
ארז פבריאש – תתפוצצו כולם
עידו ביטון – נעבור את זה

סן פטרוק 119 – יוני קרוטנברג 30/11/2022