השדרנים:
לעמוד התוכנית: The Breakdown

Canine – Silence Before Chaos

Canine – I.U.T.B.F

The Amity Affliction – Wishbone

Linkin Park – Somewhere I Belong

Sleep Token – Alkaline

Architects – Doomsday

The Anchor – One More Day

Survive Said The Prophet – MUKANJYO

SILENTCUT – I4nI

Canine – Causality

Canine – Last Words Live Forever

The Breakdown 22 – עדן גולן 15/05/2023