השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

La Luz- Call Me in The Day
Baby Huey- Hard Times
Jayne Mansfield- Suey
Electra- Leaving Graceland
Chain and The Gang- Certain Kinds of Trash
Iggy Pop- Candy
Viagra Boys- Punk Rock Loser
Fantastic Negrito- Venomous Dogma
Captain Beefheart- I'm Gonna Booglarize You Baby
Brenton Wood- Psychotic Reaction
Melody's Echo Chamber- Unfold
Love- My Little Red Book
The Wolfgang Press- Going South
Eyelids- Years 23
The Stranglers- Uptown
Paul Weller- Peacock Suit
David Johansen- Funky but Chic
Kula Shaker- Hush

על הרוקר – יובל ברוש 03/01/2023