השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Kimya Dawson – The Beer

לונא אבו נסאר – רכבת

EL VY – happiness, missouri

Klangstof – Truth

The Beta Band – Squares

The Wrens – Boys, You Won't

רונה קינן – עיניים זרות

Blind Melon – Toes Across the Floor

Dodgy – Grassman

Kent – Revolt III

Midnight Oil – At the Time of Writing

Elastica – Waking Up

משינה – בלדה לסוכן כפול

Burton Badman – Fields of Confusion

Headshrinkers – My Dear

Grandmas House – Body

Blondie – Atomic

על הרוקר – ברק רייכר 19/10/2022