השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

01. Pristine – No Regret
02. Witch Mountain – Plastic Cage
03. Velvet Elvis – Doomed
04. Disenchanter – Green Queen
05. Book Of Wyrms – Cosmic Filth
06. Acid King – Not Fragile
07. Alunah – White Hoarhound
08. Skyron Orchestra – The Doll
09. Rosy Finch – Ursula
10. Sirens of Titan – Hang Me Twice
11. The Neptune Power Federation – Begone Sorcerer

על הרוקר – ארקדי בורשטיין 23/03/2022