השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Bark – Rambler Of Aeons 1

SIGLOS – Morir Para Vivir 2

CADAVERIA DIVINATION 3

INGESTED From Hollow Words (feat. Sven De Caluwé) 4

Dir En Grey Eddie 5

MUNICIPAL WASTE – Crank The Heat 6

BOUNDARIES Burying Brightness 7

Ov Sulfur – Stained In Rot 8

BLOODBATH – Putrefying Corpse 9

Corpsegrinder – Bottom Dweller 10

DEFACING GOD – The End of Times 11

BEHEMOTH – Ov My Herculean Exile 12

IBARAKI – Kagutsuchi 13

LORNA SHORE – Cursed To Die 14

Zeal & Ardor – Götterdämmerung 15

על הרוקר – אבנר מיודק 28/12/2022