לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

מירי אלוני מונה ליזה של המאה העשרים

יוסי אלפנט באים אותך לקחת (סוסים)
רוחות צד 22 גרם
אביבית ישראלוף Nico
רעות זורמן לא מגיעה
זה גרמנס ריקוד כור ההיתוך
The Rolling Stones Miss You
הפה והטלפיים שלוק בטון
משינה אוהב אותך מישל
רמי פורטיס דבש
שיטי סיטי הפועל עכו
No Point Baby זרים
Beck Dreams
DjangoDjango Under Fire
Plastic Peacocks Blank

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 30/08/2021