השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

Vally of the sun – old gods
vally of the sun – hearts aflame
japandroids – near to the wild heart of life
mars red sky – strong reflaction
the kings of frog island – bad trip
titus andronicus – a more perfect union
black rainbows – radio 666
planet of zeus – leftovers
planet of zeus – loyal to the pack
soundgarden – loud love

שעת הגראנג' 71 – יובל יוספסון 11/05/2021