השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

sacred monster – high confessor
a ritual spirit – celebrity
shallow – into the ether
red fang – prehistoric dog
love your witch – queen of hell
project revival – lock n' load
coma 7 – phantom syndrom
the great machine – respect
spirit adrift – battle high
all them witches – mountain
Nightstalker – sweet knife

שעת הגראנג' 72 – יובל יוספסון 15/06/2021