השדרנים:
לעמוד התוכנית: שעת הגראנג'

slow machine – black tide
daddy longhead – plano
melvins – i fuck around
melvins – the great good place
easter island – rekoning
אביב מארק – הספירה לאחור
Owe – shinyBlack trip into the dark
dinosaur jr. – i ram away
time travel ban – free me from myself
time travel ban – on your way
Nervous Dater – middle chile
Nervous Dater – noting left
nirvana – blew

שעת הגראנג' 66 – יובל יוספסון – 2.3.21