השדרנים:
לעמוד התוכנית: Israel's International Rock Chart
Ze Rock's International Rock Chart 2 – Matan Bechor 29/01/2022