השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה
ג’קי.2 – הנקמההה – ג’קי שרגא 07/06/2022