השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה

The winery dogs- Xanadu
King kraken – green terror
Godsmack – surrender
Maneskin – la fine
Klone – bystander
A perfect circle – the outsider
Crosses – holier
Nirvana – aneurism
Pearl jam – who ever said
Megadeth – killing time
Iggy pop – strung out johnny
Porcupine tree – Halo
Clutch – red alert
Crown the empire – immortalize

ג'קי נקודה 2 – הנקמההה, תכנית 44 – ג'קי שרגא 20/12/2022