השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה

Drowning pool- bodies
Black stone cherry- blame it on the boom boom
White zombie- thunder kiss 65
Brady watt- nobody home
RATM- take the power back
Metallica- dream no more
Volbeat- the devil's bleeding crown
Between falls- love me hate me
Jack white- taking me back
Primus- conspiranoia
Kadavar- Last living dinosaur
Black Sabbath- children of the sea

ג'קי.2 – הנקמההה – תכנית 20, ג'קי שרגא 21/06/2022