השדרנים:
לעמוד התוכנית: ג'קי נקודה 2 - הנקמההה
ג'קי נקודה 2 הנקמה – ג'קי שרגא – 23/8/22