לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 122 – יודה ויודה