לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 116 – יודה ויודה 08/11/2022