לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 100 – הצצקנים – 22/12/2021