לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 117 – יודה ויודה 15/11/2022