לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
מורידים את הרף 107 – יודה ויודה – אל תאזינו – 19.4.22