השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Walkways – All lies
Bloodywood – Dana Dan
Memphis may fire – Bleed me dry
Deep Puprle – Lazy
Unleash The Pain – Become the fallen one
Revocation – Lesson in occult theft
Sepultura – Dead Embrionic Cell
The Troops of Doom – Dethroned Mesiah
Demanted Sanity – Chains Of Gold
Eyehategod – Flegs and cities beyond
Biohazard Poligroso – Hell
Pantera – Slaughtered
Toxi Faktory – Just let them think (all)
Metallica – Dyres Eve
Allegeon – Of beasts and worms
Dark Tranquility – Empires Lost To Time
Catch Your Breath – Dial Tone
Meshuggah – Kaleidoscope

Mostly Harmless 4 – ירון הורינג 02/01/2023