השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Deep Purple – Pictures Of Home
Disturbed – Bad Man
Anal Natrakh – Punish Them
XO Armor – Pangea
Type O Negative – I don't wanna be me
PERSEFONE – Katabasis
BTBAM – All Bodies
Vessel – Midnight Strike
Cradle Of Filth – She is a fire
Stoned Jesus – Stormy Monday
Shed – Melach Ha'aretz
Dust Bolt – Soul Erazor
Marcio Dentro – Ghosted
Metallica – If Darkness Had A Son
Paradise Lost – Tragic Idol
The 69 Eyes – Death of Darkness
Vengar – Thank You
Slaves to Sirens – Humanisticide
Body Count – Born Dead
Ostra Torn – Reflections

Mostly Harmless 12 – ירון הורינג 06/03/2023