השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Metallica – Anesthesia
Megadeth – Anarchy in the U.K
Municipal Waste – Wave Of Death
In Flames – Meet Your Maker
Body Count – Civil War
Damim – Body Is Broken
Machine Head – Is there anybody out there?
Soundgarden – Jesus christ pose
Deadly Shadows – The tree of sin
King weed – Smoking Meadows
The Great Machine – Keith
Twisted Mind – From slave to prophet
Nightwish – Kinslayer
Southeast Desert Metal – Beds are burning
Sheperd's Reign – Aiga
Demonscar – Hand of kings
Apallic Decay – Darkest Insight
Be'lakor -Hidden Window
Kvelrtak – Tveling

Mostly Harmless 6 – ירון הורינג 16/01/2023