השדרנים:
לעמוד התוכנית: Mostly Harmless

Annal Natrakh – Feeding the beast
Stormbound – Flying High
Bloodywood – Gaddaar
Evile – Underworld
Oceans On Orion – Tame
Andrelamusia – A Prophecy FEAT Ran Yerushalmi
Neolia – Karma FEAT Ran Yerushalmi
Mastodon – Ember City
Vessel – Overdrive
Insumnium – 1969
Swansong – Winter Maiden
BRCDS – Delusions of Grandeur
Okilly Dokilly – They Warned Me
Metallica – You Must Burn
Serpentale – Battlefield
Forbidden – Forbidden Evil
DPS – Connect the realms in turns
Orphaned Land – Only the dead have seen the end of war
At The Gate – Spectre of extinction
Dark Tranquility – Ego Deception

Mostly Harmless 20 – ירון הורינג 22/05/2023