השדרנים:
לעמוד התוכנית: רכבת לילה

1
the national – light years
lord huron – eand of the earth
the head and the heart – down in the vally
john moreland – a thought is just a passing train
זוהר רץ – קו האופק
counting crows – love and addiction
jason isbell & the 400 unit – last of my kind
amanda shires – my love (the storm)
the highwomen – highwoman
tracy chapman – change
placebo – running up that hill
1/2
band of horses – in need of repair
father john misty – ballad of the dying man
american aquarium – jacksonville
built to spill – wherever you go
bruce springsteen – the ghost of tom joad

רכבת לילה 14 – יובל יוספסון – 12.12.21