השדרנים:
לעמוד התוכנית: רכבת לילה

1
אהוד בנאי – בגלגול אחר
dan layus – call me when you get there
eddie vedder – long way
tyler bryant and the shakedown – couldn't see the fire
yelawolf – till it's gone
greg holden – the lost boy
greg holden – the art of falling
joshua james – coal war
karliene – become the beast
portair – places
big red machine – the ghost of cincinnati
gary mcdowell – oceans
1.5
nick cave – vortex
brother & bones – like islands
brother & bones – omaha
counting crows – omaha (demo)
julien baker – turn out the lights
bruce springsteen – you're missing

רכבת לילה מס. 2 – יובל יוספסון – 12.9.21