השדרנים:
לעמוד התוכנית: רכבת לילה

1
our lady peace – temporary healing
bjorn riis – the siren
the cast before the break – ships passing
teen spirit band – release
the cure – to wish impossible things
counting crows – goodnight elizabeth
מוניקה סקס – מישהו אחר
CSNY – 4+20
luke sital singh – california
the dandy warhols – sleep
1.3
bruce soord – our gravest threat apart
RPWL – breath in breath out
bruce springsteen – darkness in the edge of town (live)

רכבת לילה 24- יובל יוספסון – 13.3.22