לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר

1 Larkin poe – Back down south 2020
2 Son Volt – Route 1995
3 Stevie Ray Vaughan – Pride and joy 1983
4 Talking Heads – And she was 1985
5 T rex – Buick mackane 1972
6 יובל מנדלסון והמסע לפולין- אחי – אחי 2022
7 יובל סיוון – ואת עוד סם 2022
8 רון ואנשי הצפון – שיער 2022
9 יונתן פתחיה – לגנסקי 2022
10 Blackmore's Night – Village on the sand 1998
11 TV Priest – It was beautiful 2022
12 Turnstile – Fly again 2021
13 Alien Boy – Something better 2021
14 Lucinda Williams – World without tears 2003

עוד יום, תכנית הבוקר – דוד שאבי 20/06/2022