לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום, תכנית הבוקר 651 – בחירוק! יובל יוספסון 10/05/2022