לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום, תכנית הבוקר 672 – יובל יוספסון 25/12/2022