לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום 644 – הבחירוק – תוכנית הבוקר עם יובל יוספסון – 12.4.22