לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום 645 – הבחירוק – תוכנית הבוקר עם יובל יוספסון