לעמוד התוכנית: עוד יום - תכנית הבוקר
עוד יום 658 – הבחירוק בתוכנית הבוקר – יובל יוספסון – 16.8.22