השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️Three From Above – Vagabond
▪️CloudAct – Living This
▪️Opus Kink – The Unrepentant Soldier
▪️The Golden Age Of TV – Bite My Skin
▪️Sprints – Delia Smith
▪️Grandmas House – No Place Like Home
▪️Ganser – Lucky
▪️LUMER – Hatred Is a Passion of Theirs
▪️Perspex – Big Cash Child
▪️Vintage Crop – Double Slants
▪️Adult DVD – Hoarder
▪️Loop – Fermion
▪️Ghost Woman – Do You
▪️Bodega – Doers
▪️Fontaines D.C. – Skinty Fia
▪️Folly Group – Human And Kind
▪️Working Men’s Club – Widow

–SECOND HOUR–

▪️METZ – Acetate
▪️Crows – Room 156
▪️אביב מארק – מספר המוות
▪️דורלקס סדלקס – עוד לילה נגמר
▪️Spister Sister – No Mercy For Foxy
▪️TV Priest – Bury Me In My Shoes
▪️אלברט סופר – סליק של אהבה
▪️Midwife – Send The Pain Below
▪️אביב מארק – בשעות הקרות
▪️The Underground Youth – The Death of the Author
▪️דרך 12 – פיקוח נפש
▪️English Teacher – Mental Maths
▪️DEAFDEAFDEAF – One By One
▪️The DSM IV – Funland
▪️Nixer – People Feel
▪️TVAM – Piz Buin

אני לא בפסקול 65 – שיר אסולין 03/04/2022