השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️LUMER – White Czar
▪️DITZ – Ded Würst
▪️MFRSM מפרשים – Lie Lie Lie
▪️DEADLETTER – Pop Culture Connoisseur
▪️Yard Act – Land of the Blind
▪️Jackson Reid Briggs & the Heaters – Been Waiting
▪️Hot Garbage – Shadowmaster
▪️Egyptian Blue – Salt
▪️שלומי רוזנבלום – שיר לאבא
▪️Dead Slow Hoot – Below
▪️Lime Garden – Clockwork
▪️The Cool Greenhouse – The End of the World
▪️Police Car Collective – Famous
▪️Warmduscher – Wild Flowers
▪️LIILY – TV or not TV
▪️Viagra Boys – Sports

—שעה שנייה—

▪️Cherubs – Fist In the Air
▪️FEWS – Shake the Ear
▪️Document – American Heat
▪️Anorak Patch – Blue Jeans
▪️Wu-Lu – Times
▪️IDLES – Car Crash
▪️ראם הראובני – אדון סעד ורווחה
▪️Geese – Rain Dance
▪️Viagra Boys – Just Like You
▪️Team Picture – The Big Trees, The Little Trees
▪️הילה רוח – Sprint
▪️Binki – Revolve
▪️Priestgate – Bedtime Story
▪️Placebo – Beautiful James
▪️Porcupine Tree – Harridan

אני לא בפסקול 47 – שיר אסולין 07/11/2021