השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️Big Softy – Supercomputer
▪️Dry Cleaning – Unsmart Lady
▪️ĠENN – Feel
▪️Famous – Nice Whilst It Lasted
▪️Peel – Memory Loop
▪️Bambara – Mythic Love
▪️KAPUTT – Gone West
▪️The Golden Age Of TV – What I've Been Through
▪️The Pleasure Dome – Do You Know Better
▪️Stiff Richards – Point Of You
▪️Mandate – Walking the Line
▪️Geese – Rain Dance
▪️Legss – Hyde Park Coroner
▪️Tigercub – I.W.G.F.U
▪️Trupa Trupa – Twitch
▪️Talk Show – Underworld
▪️Dinozaurus – אין כניסה
▪️Sweeping Promises – Pain Without a Touch

–שעה שנייה–

▪️Deadletter – Monday Night Terrors
▪️Opus Kink – This Train
▪️Sweaty Palms – Transit Paul
▪️Low Hummer – I Tell You What
▪️IDLES – When the Lights Come On
▪️Heavy Lungs – Unfaithful One
▪️חושך – אשכבה
▪️Elephant Tree – Sails
▪️DITZ – Ded Würst
▪️Thank – Paris Syndrome
▪️Dead Menace – Magnetic
▪️The Kundalini Genie – Half In, Half Out
▪️NewDad – LadyBird
▪️Shame – Baldur's Gate
▪️Folly Group – Sand Fight

אני לא בפסקול 52 – שיר אסולין 19/12/2021