השדרנים:
לעמוד התוכנית: אני לא בפסקול

▪️TV Priest – LifeSize
▪️DEADLETTER – Pop Culture Connisseur
▪️Eades – Ever Changing
▪️Bilk – Brand New Day
▪️Silverbacks – Rolodex City
▪️Public Body – Hard to Concentrate
▪️The Novus – I Serve Not
▪️Thank – Good Boy
▪️El Shirota – Niebla
▪️Mandate – Temporary
▪️Kikagaku Moyo – There Is No Other Place
▪️Ulrika Spacek – Everything, All the Time
▪️Wu-Lu – Broken Homes
▪️Minas – Payday
▪️English Teacher – Good Grief
▪️ניר שלמה – השקרן המושלם
▪️The Blinders – City We Call Love
▪️Life – Friends Without Names

–שעה שנייה–

▪️JOHN – Stadium of No
▪️AVALANCHE PARTY – Dream Johnny Dream
▪️IDLES – Stockholm Syndrome
▪️Just Mustard – I Am You
▪️King Hannah – A Well-Made Woman
▪️Dreamdecay – Bass Jam
▪️Fehlt – Shared Pleasantries
▪️Shame – This Side of the Sun
▪️Moderate Rebels – Remember, Caesar…
▪️Nilufer Yanya – Stabilise
▪️RIMOJEKI – Paganism
▪️MELTS – Maelstrom
▪️Déjà Vega – Harmonia
▪️Bright Young People – Lie In the Sun
▪️Cabbage – Gibraltar Ape

אני לא בפסקול 49 – שיר אסולין 21/11/2021