השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Neon Christ – Neon Christ
Neon Christ – The Knife That Cuts So Deep
No Walls – Wanderlust
Dionne Farris – I Know
Madfly – Fire In a Hole
Madfly – Red Candles
Comes With the Fall – Smoke and Mirrors
Comes With the Fall – Take It Out On Me
Program The Dead – Hello, I Love You
Alice in Chains – Last Of My Kind 
MonstrO – Concertina
Bl'ast! –  Sequel
Giraffe Tongue Orchestra – Blood Moon
Alice In Chains – So Far Under
William Duvall – 'Til The Light Guides Me Home

סן פטרוק 30 – נופר נירן 20/09/2021