השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

זוהר אסא – אינטרו
זוהר אסא – שעות
מור רומ – שמני כחותם
לירון בן שמעון – קילומטר לזריחה
אסף כהן – עבד
אריק פלדמר – יריחו
גלעד אחיטוב – יריחו בוערת שוב
אליה ליאור – בעמק המסכים
Riki Klein – Ghost
Tori Amos – A Sorta Fairytale
Jeff Buckley – Grace
Jerry Cantrell – Siren Song
Paradise Lost – So Much Is Lost
Deine Lakaien – Set the Controls for the Heart of the Sun
Opeth – In My Time of Need

סן פטרוק בעריכת רועי כנפו – 4.11/21