השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Zero Hour – Stratagem
Spiral Architect – Conjouting Collapse
Leprous – Forced Entry
The Contortionist – Ebb & Flow
Bigelf – ITM
Planet X – Space Foam
Beyond Twilight – Section X
Caligula's Horse – Slow Violence

זה פרוג – ערן הר-פז 06/02/2023