השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Porcupine Tree – Arriving Somewhere but Not Here
Anubis Gate – Options – Going Nowhere
Between the Burried and Me – White Walls
Dream Theater – The Count of Tuscany
Dali's Dilemma – Andromeda Sunrise

זה פרוג – ערן הר-פז 22/08/2022