השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
סן פטרוק 33 – גלית סגל – 2.2.21