השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
סן פטרוק בעריכת שמגר בר חמא – 02/02/2021