השדרנים:
לעמוד התוכנית: סינגלס
סינגלס, רוק ישראלי חדש עם יובל ביטון – 12/04/2022