השדרנים:
לעמוד התוכנית: Shabi On The Rocks

1 איתמר בק – יורק לבאר 2022
2 ניצן מויסה – גם וגם 2022
3 רחל ירון ונדב דלומי – היער 2022
4 Greg koch – Chief's blues 2018
5 Tab benoit – Medicine 2011
6 Buddy Guy – Remembering Stevie 1991
7 Chicken shack – The way it is 1969
8 Peter green – Slabo day 1979
9 Eric gales – Six deep 2014
10 אריק פלדמר – כל הדרך חזרה 2022
11 גבע אסקרוב – Magic 2022

Shabi On the Rocks 249 – מהדורת גיבורי גיטרה – דוד שאבי 25/012023